מדיניות פרטיות

מיזם יוצאות – מאלימות לחירות (להלן "המיזם") הוקם במטרה לפעול לתמיכה בנשים היוצאות ממערכות יחסים פוגעניות. המיזם פועל בכתובת אתר האינטרנט https://www.yotzot.com/ ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת המיזם (להלן "האתר").

 

המיזם מכבד את פרטיותך ומשקיע בהגנה על המידע שלך. מטרת מדיניות זו להסביר לך איזה מידע אישי נאסף ממך ולגביך במסגרת האתר, לאילו מטרות נשתמש במידע, אופן שיתוף המידע עם צדדים שלישיים, מידע לגבי זכויותיך ועוד.

האתר ותכניו נועדו לתת לך מידע אודות המיזם, הפעילויות והשירותים, לרבות פעילויות לליווי אישי וליווי קבוצתי לנשים יוצאות ("הפעילויות"), ערבי שיתוף, מפגשי זום, הצטרפות לקהילה ורשת מוגנת של נשים יוצאות באמצעות הצטרפות לקבוצת פייסבוק ו/או ווטסאפ, הסברה ומידע לזיהוי תמרורי אזהרה בזוגיות והכוונה למוקדי סיוע בתחום; לתת מידע אודות דרכי תרומה ו/או התנדבות למיזם ועוד (כולם ביחד "השירות").

1.     במדיניות זו, "מידע אישי" פירושו מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, ובכלל זה מידע המתייחס לאדם מזוהה או אדם הניתן לזיהוי, למשל: נתונים על אישיותו, מעמדו האישי, פרטים אינטימיים לגביו ולגבי חייו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

2.     אישור והסכמה. אינך מחויבת לספק לנו מידע אישי וכל מידע שתמסרי לנו יימסר לפי הסכמתך ורצונך לקבל את השירות. שימושך באתר מהווה אישור מצדך כי קראת את מדיניות הפרטיות  וכי את מסכימה לכך שהמיזם ישתמש במידע האישי שלך לפי תנאי מדיניות זו והמטרות שלהלן.

ככל שאינך מסכימה למדיניות הפרטיות, או שאינך מוסמכת באופן מלא להתחייב כאמור, אנא הימנעי משימוש באתר או ממסירת מידע אישי בכל דרך אחרת. לעיתים נעדכן את מדיניות הפרטיות כדי לשקף שימושים חדשים במידע או את דרישות הדין. שימוש באתר משמעותו הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות העדכניים בו.

 1. סוג המידע האישי הנאסף ואופן איסופו. אנו מקבלות או אוספות ממך מידע אישי בדרכים הבאות:
  • מידע שייאסף במסגרת האתר. מידע הנמסר למיזם מיוזמתך במהלך שימושך באתר ו/או מידע שנאסף על ידינו כמפורט להלן:
 • כשאת משאירה לנו פרטים ליצירת קשר, קבלת מידע, באתר, וכיו"ב.
 • כשאת משאירה פרטים להשתתפות באחת הפעילויות שלנו, וכן במסגרת ההרשמה ובחינת ההתאמה להשתתפות באותם פעילויות, הפרטים שמסרת יישמרו על ידי המיזם.
 • כשאת נרשמת לרשימת התפוצה או לקבוצת הוואטסאפ שלנו, הפרטים שמסרת לצורך ההרשמה יישמרו על ידי המיזם.
 • כאשר את מגישה מועמדות להתנדבות למיזם ופיתוח שירותיו.
 • כאשר את בוחרת לתרום למיזם או יוצרת עמנו קשר בנושא זה.
  • מידע שתמסרי לנו, גם מחוץ לאתר:
 • המיזם עשוי לשמור מידע אשר יימסר על ידך במסגרת התכתבות עם נציגות המיזם והגורמים המלווים אותו.
 • מידע שתמסרי במסגרת מילוי השאלון בעת ההרשמה להצטרפות לקהילה יישמר על ידי המיזם.
 • כאשר את נרשמת או משתתפת במפגשים, בפעילויות או בתוכניות שמפעיל המיזם, אנו נשמור את המידע שמסרת לצורך ההשתתפות בפעילויות כאמור ו/או במסגרתן.
  • קבצי יומן (Log Files). המיזם עשוי להשתמש בקבצי יומן. המידע בתוך קבצי היומן כולל כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג דפדפן, ספק שירותי אינטרנט (ISP), חותמת תאריך/שעה, דפי הפניה/יציאה, דפים שלחצו עליהם וכל מידע אחר שהדפדפן שלך עשוי לשלוח אלינו.
  • עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות. השירותים שלנו עשויים לכלול שימוש ב"עוגיות", מזהים אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות על מנת שנוכל לספקם ולהציג בפניך מידע ותוכני שיווק המותאמים אישית עבורך. קובץ "עוגייה" הוא קובץ טקסט קטן שיכול לשמש, למשל, לאיסוף מידע על פעילות בשירותים כגון, היסטוריית הזמנות והעדפות שלך באתר. קובצי עוגיות מסוימים וטכנולוגיות אחרות עשויים לשמש להחזרת מידע אישי, כגון כתובת IP, שצוינה בעבר על ידי משתמש. מרבית הדפדפנים מאפשרים לשלוט בקובצי עוגיות, כולל אם לקבל אותם או לא וכיצד להסיר אותם. באמצעות כלים כאמור וכלים דומים אחרים, אנו עשויות להתאים עבורך פרסומים באתרים שונים, רשתות חברתיות וכיו"ב.
  • כלי ניתוח מידע וטכנולוגית אינטרנט וכלים אנליטיים נוספים. האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים באתר, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לאתר. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש Google Analytics ובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן באתר, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics Opt-out Browser Add-on, הנמצא בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 1. אנו נשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כפי שפורט לעיל ולמטרות הבאות:
  • בראש ובראשונה, נשתמש במידע כדי לבחון אפשרות לספק לך את השירות לשמו מסרת את המידע, לרבות תמיכה וליווי, והצטרפות לקהילה.
  • טיפול בפניות והפנייה למרכזי הסיוע ולגורמים מקצועיים המלווים את המיזם;
  • לשפר ולתחזק את האתר ושירותי המיזם, בהתאם למטרותיו;
  • לצורך מענה לפניות ובקשות, לרבות, פניות לגבי תרומה;
  • לצורך אבטחת המידע באתר ועמידה בהוראות הדין;
  • לצורך התגוננות בהליכים משפטיים;
  • דיוור ושליחת הודעות בנוגע לשירותינו ונושאים קשורים;
 2. שיתוף מידע. לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:
  • בהתאם לדין.
  • לפי הסכמתך או במקרה שהדבר כרוך במתן השירות, למשל במקרה של העברת המידע שמסרת לצדדים המעורבים בפעילויות בהן בחרת להשתתף.
  • לספקים ושותפינו המסייעים לנו במתן השירותים, בבנייתם, בהפעלתם, בביצוע מחקרים מלווים וכיו"ב. חלק מהספקים עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת ישראל ובתחומי שיפוט אחרים, לרבות בארה"ב (למשל, שרתי אחסון בענן).
  • אנו עשויות לגלות את המידע האישי שלך או כל מידע שהגשת באמצעות השירותים אם אנו מאמינות בתום לב כי חשיפה של מידע כזה מועילה או נחוצה כדי: (א) לציית לדין הקיים; (ב) ככל שהדבר נדרש לשם הצלת חיים או לשם מניעת פשע; (ג) ככל שהדבר נדרש עקב חשד כי נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו; (ד) לאכוף את התנאים שלנו; (ה) לאתר, למנוע או לטפל בדרך אחרת בנושאי הונאה או אבטחה; (ו) להגן מפני פגיעה בזכויות המיזם, המשתמשות שלנו, שלך או של הציבור- בדגש על נשים הנמצאות בסיכון; או )ז) ככל שהדבר נדרש בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים.
 3. אבטחת מידע. המיזם מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המיזם לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

7.     קישורים למוצרי צד שלישי ותקשורת דרכם. אנו עשויות לאפשר לך ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לאפליקציות או כלים של צד שלישי וכן לאתרים של צד שלישי, לרבות, 'וואטסאפ' 'פייסבוק', 'ביט' ושירותים אחרים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחד מהם "שירות צד שלישי"). המיזם אינו אחראי לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירותי צד שלישי כאמור. שימי לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצות לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחרי להשתמש או לתקשר איתו.

 1. הזכויות שלך והגנה על הפרטיות שלך. אנחנו מכבדות את זכותך לפרטיות ומעוניינות לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדעי שהנך רשאית לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצאי שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, את רשאית לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. אנו מזמינות אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה אחרת שנוגעת לפרטיות שלך בציון הפרטים המלאים הרלוונטיים לפנייתך (כולל פרטייך כפי שמסרת אותם למיזם, באופן שיאפשר לנו לאתר את המידע המבוקש), באמצעות דוא"ל yiotzot@gmail.com. ייתכן כי כדי לטפל בבקשות מסוימות תידרש הוכחות הזדהות ו/או חתימה על הצהרה מתאימה, בהתאם לדין.
 2. דין ומקום שיפוט. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

 

 

עודכן: נובמבר, 2023