פעילויות הקהילה

הקהילה מהווה חממה לעשייה חברתית בנושא של יציאה ממערכות יחסים פוגעניות, אנחנו יוצרות מענים לנשים ׳יוצאות׳ ומחברות למענים קיימים בקהילה. ׳יוצאות׳ פועלת בארבעה ערוצים מרכזיים:

ליווי אחת על אחת

בתהליך הליווי יוצאת ותיקה מלווה יוצאת חדשה לתקופה שבין מספר שבועות למספר חודשים, באמצעות שיחות פרטניות. מודל הליווי מבוסס על ההנחה שלכל ׳יוצאת׳ יכולה לסייע ליוצאת אחרת בתהליך היציאה ולהיות לה 'אחות לדרך׳.

ליווי קבוצתי

מפגשים קבוצתיים אזוריים של נשים יוצאות שנועדו ליצור תחושת שייכות, ערבות הדדית ושותפות לדרך. הקבוצות מונחות ע״י נשים 'יוצאות', מנחות בקהילה.

מענים בקהילה

כשאישה ׳יוצאת׳ היא חלק מרשת, היא מוגנת. 'יוצאות' מציעה מגון רחב של מענים: קהילת פייסבוק לשיתוף ותמיכה, מפגשי זום, מפגשים פרונטליים, יוזמות חברתיות להעלאת המודעות, שיתוף ידע, ועוד.

יוצאת לפעולה

׳יוצאות׳ פועלת כדי ליצור מנהיגות חברתית של נשים יוצאות למען עצמן, למען נשים אחרות, ולמען החברה . 'אנחנו הנשים שחיכינו להן…' המעבר מקורבנות למנהיגות, יש בו רפואה גם אישית וגם למען הכלל. כל אישה ׳יוצאת׳ יש לה מה להעניק ולתרום כדי לקדם את המודעות לנושא יציאה ממערכות יחסים פוגעניות ומניעתן.

החודש של יוצאות

החודש של יוצאות

מפגש סיכום שנה - שותפות קהילה