התנדבות

תהליך ה׳יציאה׳ הוא תהליך ארוך ומורכב בהיבטים רבים ומשפיע על כל תחומי החיים של ה׳יוצאת׳.
בכדי שנוכל להמשיך ולסייע לנשים אנחנו זקוקות לכן.