ברוכות הבאות לקהילת
'יוצאות' ~ מאילמות לחירות

רשת קהילתית לתמיכה ביציאה ממערכות יחסים פוגעניות

׳יוצאות׳ היא קהילה המהווה רשת תמיכה והעצמה לנשים היוצאות ממערכות יחסים פוגעניות
מזמינות אותך לקחת חלק בקהילה המעניקה לך מקום בטוח בתהליך היציאה האישי שלך.

ליווי אחת על אחת

בתהליך הליווי יוצאת ותיקה מלווה יוצאת חדשה לתקופה שבין מספר שבועות למספר חודשים, באמצעות שיחות פרטניות. מודל הליווי מבוסס על ההנחה שלכל ׳יוצאת׳ יכולה לסייע ליוצאת אחרת בתהליך היציאה ולהיות לה 'אחות לדרך׳.

ליווי קבוצתי

מפגשים קבוצתיים אזוריים של נשים יוצאות שנועדו ליצור תחושת שייכות, ערבות הדדית ושותפות לדרך. הקבוצות מונחות ע״י נשים 'יוצאות', מנחות בקהילה.

מענים בקהילה

כשאישה ׳יוצאת׳ היא חלק מרשת, היא מוגנת. 'יוצאות' מציעה מגון רחב של מענים: קהילת פייסבוק לשיתוף ותמיכה, מפגשי זום, מפגשים פרונטליים, יוזמות חברתיות להעלאת המודעות, שיתוף ידע, ועוד.

יוצאת לפעולה

׳יוצאות׳ פועלת כדי ליצור מנהיגות חברתית של נשים יוצאות למען עצמן, למען נשים אחרות, ולמען החברה . 'אנחנו הנשים שחיכינו להן…' המעבר מקורבנות למנהיגות, יש בו רפואה גם אישית וגם למען הכלל. כל אישה ׳יוצאת׳ יש לה מה להעניק ולתרום כדי לקדם את המודעות לנושא יציאה ממערכות יחסים פוגעניות ומניעתן.

מטרות הקהילה

1

ליצור תנועה חברתית של נשים יוצאות שמובילות את הנושא לצורך העלאת המודעות לתופעה של מערכות יחסים פוגעניות, והתעללות רגשית.

2

לייצר קהילה של שותפות ואחווה לנשים יוצאות, שמבוססת על ערבות הדדית ותחושת שייכות.

3

להיות השינוי שאנו מייחלות לו. להעניק פלטפורמה ליוזמות חברתיות של נשים יוצאות לקידום המטרה המשותפת, להעלאת המודעות, ליצירת שיח חברתי, לצמצום ומניעת התופעה.

4

לסייע לכל אישה יוצאת, לעבור מדפוס של קורבנות לדפוס של מנהיגות אישית וחברתית, וכן לחזק את התנועה של נשים שיוצאות לחירות, ועושות טוב עם הרע שקרה להן. 

החודש של יוצאות

הרצאת מומחה – יוצאות לעצמאות כלכלית

21/06/2024
09:00-
10:00

הרצאת מומחה – אחת מול העולם

27/06/2024
20:30-
22:00

מפגש שותפות קהילה – מפגש סיכום שנה

12/06/2024
20:30-
22:00

מודל הזכו"ת

'יוצאות', מכשירה נשים לליווי פרטני עפ"י מודל הזכו"ת, מודל לריפוי עצמי בהתאם לשלבי היציאה

המודל הוא מודל ספירלי, של שלבים המאפיינים את תהליך היציאה, ומציע מענים ייחודיים לכל שלב, בשלושת רמת ההתייחסות: תודעה
רגש וגוף, כל אישה ׳יוצאת׳, שעברה דרך השלבים האלה, ועברה הכשרה, יכולה ללוות אישה 'יוצאת' אחרת , ולתת לה השראה, לעבור
את התהליך, ובהמשך להצטרף בעצמה כמלווה לאישה אחרת.

ה – התפקחות
ז – זעקה
כ – כאב המקור
ו – וויתור על גן העדן האבוד
ת – תעופי על עצמך, ו… תעבירי את זה הלאה

תמיכה בקהילה

אנחנו מזמינות אותך לקחת חלק פעיל בקהילה ולסייע לנו להמשיך

שותפים לדרך